Nieuw dak Brielle

Wij hebben in Brielle deze mooie villa volledig gerenoveerd. Het volledige dak inclusief dakbeschot verwijderd en opnieuw vanaf de binten opgebouwd. En uiteraard ook alle zinken goten en hemelwaterafvoeren.